Alblasserdam Ger. Gem

 

Op 11 mei j.l. is het vergrootte De Jongh-Boogaard orgel van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam in gebruik genomen. De werkzaamheden werden uitgevoerd door orgelmaker Ide Boogaard. Adviseurs namens de Orgelbouw Advies Commissie van de V.O.G.G. waren Herman den Hollander en Dick den Engelsman. In het programmaboekje schrijft Herman den Hollander het volgende:

Toelichting op de uitbreiding van het orgel

In aansluiting op de onlangs gerealiseerde kerkvergroting was het noodzakelijk ook het orgel aan te passen aan de nieuwe situatie. De uitbreiding van het aantal zitplaatsen en de situering van een drietal gaanderijen vroegen om een herbezinning van het orgelconcept. De belangrijkste taak van het orgel, de begeleiding van de samenzang, heeft hierbij als uitgangspunt gediend. Allereerst is in samenwerking met de bouwcommissie en de architect aandacht besteed aan de akoestiek van de kerkruimte. Hoewel de mogelijkheden beperkt waren is verdere verslechtering van de akoestiek voorkomen. Het bestaande, relatief 'jonge' orgel van orgelmaker W.N. de Jongh was technisch gezien in uitstekende staat. Besloten werd dit orgel zoveel mogelijk in het nieuwe concept op te nemen. De bestaande orgelkas is ruim twee meter verhoogd en de speeltafel is naar de voorzijde verplaatst. De eikenhouten kassen voor het rugwerk en het pedaal werden nieuw, in bijpassende stijl, vervaardigd. De klassieke opstelling van Hoofdwerk en Rugwerk met aan weerszijde de vrijstaande pedaaltorens is bij uitstek geschikt voor de nieuwe situatie in Alblasserdam. Het Pedaal en het Rugwerk is in de balustrade, dicht bij de gemeente gesitueerd. Zowel de lage bastonen als de solistische registers kunnen door deze opstelling optimaal in de kerkruimte (en onder de gaanderijen) doorklinken. De oude windlade van het Hoodwerk is gebruikt voor het Rugwerk. De Hoofdwerk-windlade en de Pedaallade zijn nieuw vervaardigd. Zodoende werd niet alleen ruimte gewonnen voor de tien nieuwe registers maar tevens de mogelijkheid gecreëerd om de wind- en intonatieverhoudingen opnieuw op te zetten. Bij de uitbreiding van de dispositie is het klankfundament van het bestaande orgel uitgebouwd. Het pedaal werd verbreed met een Octaafbas 8', een Roerquint 6' en een drietal tongwerken. De oude Fagot 16' van het Pedaal is gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid ten behoeve van het Hoofdwerk. De bestaande Bourdon is tot een volledige 16 voets lengte uitgebouwd . De solistische registers Sesquialter en Cornet zijn respectievelijk nieuw en uitgebreid. Alle registers werden op de vergrootte kerkruimte aangepast en opnieuw geïntoneerd. Namens de Orgelbouw Advies Commissie van de VOGG wil ik de orgelcommissie en orgelmaker Boogaard hartelijk danken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. Het is onze hartelijke wens dat het orgel in haar vernieuwde opzet mag functioneren in de begeleiding van de gemeentezang tot eer van God en tot opbouw van de gemeente.

Dispositie

Hoofdwerk                       Rugwerk                Pedaal                     Speelhulp
Bourdon  (u) 16    Prestant  (n) 8    Subbas  16    Koppel HW-RW
Prestant  8 Holpijp  8 Octaafbas  (n) 8 Koppel HW-P
Roerfluit  8 Octaaf  4 Gedekt  8 Koppel RW-P
Octaaf  4 Fluit  4 Roerquint  (n) 6  
Gemshoorn  (n) 4 Nasard  3 Bazuin  (n) 16  
Quint  3 Octaaf  2 Trombone  (n) 8  
Octaaf  (n) 2 Woudfluit  2 Cornet  (n) 4  
Sesquialter  (n) II b/d Cornet  (u) V      
Mixtuur (u/n) VI Scherp  (n) IV      
Fagot (u/n) 16 b/d Dulciaan  8      
Trompet  8 b/d Tremulant        
Tremulant            

u=uitbreiding
n=nieuw

Fotoverslag

alblasserdam-front1.jpg alblasserdam-speeltafel1.jpg IMG_9533.jpg IMG_9550.jpg IMG_9569.jpg IMG_9570.jpg IMG_9571.jpg IMG_9574.jpg IMG_9579.jpg IMG_9580.jpg IMG_9582.jpg IMG_9691.jpg